Samfund

Første gang i 65 år: Sjælden spætte har fået unger i Draved Skov

Mellemflagspætten er kræsen med hensyn til valg af levested. Her ses den ved sit redehul i Draved Skov. Foto: Frits Rost

En af Danmarks mest sjældne ynglefugle mellemflagspætten yngler i den kommende naturnationalpark i Draved Skov i Sønderjylland. Det er første gang siden 1959, at den sjældne fugl med sikkerhed har fået unger herhjemme.

Et spættepar flyver lige nu i pendulfart til og fra deres redehul i Draved Skov i Sønderjylland, hvor et kuld sultne unger venter på mad.

Ungerne er lidt af en sensation, for de tilhører den sjældne spætteart mellemflagspætte, der ikke har fået unger i Danmark siden 1959.

Draved Skov er kommende naturnationalpark og er Danmarks hidtil største urørte skov med gamle træer, sumpområder og en nærliggende højmose.

– Draved Skov har mange døde stående træer og er netop derfor kendt for at huse alle Danmarks spættearter. Mellemflagspætten er blevet set flere gange i det sydjyske, men det er første gang i 65 år, at man med sikkerhed kan sige, at de har fået unger, hvilket er en stor nyhed, siger Martin Brink, specialkonsulent i Naturstyrelsen.

Det var en lokal kollega fra Miljøstyrelsen, Morten Bentzon Hansen, der opdagede, at mellemflagspætten var i fuld gang med at fodre unger i Draved Skov.

En dansk urskov

Mellemflagspætten kendes blandt andet på sin røde isse, der hos hannen er lidt kraftigere i farven, og den lyserøde undergump. Den kan være svær at få øje på, fordi den hovedsagelig søger sin føde i trækronerne.

Netop føde er der masser af i Draved Skov, der på en solskinsdag i maj minder om en lun og fugtig urskov. I skoven er der blandt andet registreret mere end 1000 forskellige arter insekter og edderkopper, som er guf for en sulten spætte.

Her flyder de naturlige vandforhold frit, efter tidligere tiders grøfter og dræn er sløjfet. Den våde skovbund betyder også, at nogle træer langsomt går ud. Det skaber et særpræget landskab af grøn, frodig underskov og høje døde stammer, der skaber optimale betingelser for en række sjældne og truede arter, fx spætterne. Spætterne er i den sammenhæng en god indikator for natur, hvor mange arter trives godt.

– Fundet af ynglende mellemflagspætte er både specielt og meget glædeligt i sig selv, men det er også en indikation på, at der her i Draved Skov er nogle helt særlige levebetingelser, som kan fungere som et udstillingsvindue for andre skove, som skal lægges urørte i de kommende år, siger Martin Brink.

Naturstyrelsen er i gang med en stor naturgenopretning i mange af statens naturområder, hvor de urørte skove bliver mere rodede, vådere og varierede.

Se, hvordan naturen forandrer sig på www.vilderenatur.dk

Det er ikke kun i Draved Skov, at der på nuværende tidspunkt kan ses mellemflagspætter. Der er også aktivitet i Gråstenskovene i Sønderjylland, der også er kendt for sine gamle egetræer og sumpområder.

Tag hensyn

Ynglende fugle kan være sårbare over for forstyrrelser. Vis derfor hensyn og hold afstand til spætten, hvis du får øje på den eller reden.

Fakta om Draved Skov

Dele af Draved Skov har ligget urørt i mere end 100 år, og i 2000 ophørte skovdriften i hele skoven.

Draved Skov er sammen med landets næststørste højmose, Kongens Mose, udpeget til kommende naturnationalpark.

Her har du en unik mulighed for at opleve, hvordan danske skove så ud for tusinder af år siden. I Draved Skov finder du blandt andet den sjældne småbladede lind og andre gamle danske træarter.

Draved Skov er kendt for sine spætter; her kan man finde hele fire spættearter: grønspætte, sortspætte, stor flagspætte og lille flagspætte og nu også mellemflagspætten.

Besøg naturguiden for Draved Skov

 

Kommentarer